Postgraduates program

Home > Education > Postgraduates program > Content

Advisors

Click:     Time:2018-07-15

Professors:


Chen Junying       Chen yuping         Huang Nan            Leng yongxiang    

Li xiaohong          Lu Xiong              Wan Guojiang       Wang Jin               Wang Jianxin     

Weng Jie             Yang Ping             Yong Yuan           Zhou Shaobing      Dai Guangze        QuanGaofeng     Xu Yonggang       Zhu Minhao  

       Chen Hui              Dai Hong             Lv Qibing               Fan Ximei             Wang Yong      

       Yang Weiqing      Zhou Zuowan      Qu ShuxinAssociate Professors:

Jing Fengjuan          Lu Xiaoying         Tu Qiufen         Weng Yajun

Zhao Ansha        Zhao Yuancong       Chu Longsheng       Han Jing          Huang Xingmin      

Liu Hanwei        Liu Hongmei           Sun Hongliang        Chen Peng      

Gou Guoqing      Lan Qiang                Li Da                   Luo Deyang      Pan Houhong

Zhang Yingbo     Zhou Youlong         Hu Shuchun           Jiang Man         Lv Jun      

Yang Jinghui      Cao Baobao             Zhen Xiaotong